محیط و مساحت های اشکال هندسی

ساخت وبلاگ
چکیده : مساحت مربع:اندازه ی یک ضلع ضربدر خودش &nb... با عنوان : محیط و مساحت های اشکال هندسی بخوانید :

مساحت مربع:اندازه ی یک ضلع ضربدر خودش                 

محیط مربع:اندازه ی یک ضلع ضربدر4

مساحت مستطیل:طول ضربدر عرض

محیط مستطیل:2ضربدر(طول+عرض)

مساحت مثلث:2تقسیم بر(قاعده. ارتفاع)

محیط مثلث:مجموع سه ضلع

مساحت ذوزنقه:3ضربدر یک ضلع(قاعده ی بزرگ+قاعده ی کوچک)

محیط ذوزنقه:مجموع4ضلع

مساحت لوزی:2تقسیم بر(قطر بزرگ ضربدر قطر کوچک)

محیط لوزی:یک ضلع ضربدر4

مساحت متوازی الاضلاع:قاعده ضربدر ارتفاع

مساحت دایره:شعاع.شعاع(3/14)

محیط دایره:شعاع ضربدر2(3/14)

مساحت کره:شعاع به توان2 ضربدر3/14 ضربدر4

حجم کره:شعاع به توان3 ضربدر3/14ضربدر چهارسوم

مساحت بیضی:3/14(نصف قطر کوچک ضربدر نصف قطر بزرگ)

محیط چند ضلعی منتظم:طول یک ضلع ضربدر تعداد اضلاع

حجم مکعب مستطیل:طول.عرض.ارتفاع

حجم مکعب مربع:مساحت قاعده.ارتفاع

مساحت جانبی استوانه:محیط قاعده.ارتفاع

مساحت جانبی منشور:مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور:مجموع مساحت سطوح جانبی+مجموع مساحت دو قاعده

حجم مخروط:یک سوم.مساحت قاعده.ارتفاع

                                      

...
نویسنده : شقایق قرائتی بازدید : 98 تاريخ : شنبه 26 دی 1394 ساعت: 16:33